English version
Ukupno:
Vaša košarica
Završi kupnju
072 303 304 | Kontaktni centar Hrvatske pošte


 

ČUVAJMO NAŠE ŠUME

     

Šifra: 332621 Artikl je dostupan

Cijena: 3,10 kn


Želim da marke budu žigosane
Unesite željenu poziciju žiga
ČUVAJMO NAŠE ŠUME

Artikl je dodan u košaricu.

nastavite kupovati ili otvorite košaricu

Broj: 1161
Vrijednost: 3,10 kn
Dizajn: Lidija Novosel, dizajnerica iz Zagreba; Autorica predloška: Marina Mohorovičić, učenica 2. razreda Osnovne škole Viktora Cara Emina, Lovran
Veličina: 35,50 x 29,82 mm
Papir: bijeli, 102 g, gumirani
Zupčanje: češljasto, 14
Tisak: višebojni ofset
Tiskara: AKD d.o.o., Zagreb
Datum izdanja: 17.9.2018.
Naklada: 100.000


Šume su jedno od najvećih prirodnih bogatstava Hrvatske. Prostiru se na površini od 2.688.000 ha ili 47% kopnenog dijela Hrvatske. Gospodarske šume imaju površinu od 2.416.000 ha, zaštitne šume 154.000 ha, a šume posebne namjene obuhvaćaju 118.000 ha. Naše su šume prirodne, mješovite, šume s bogatom i raznolikom vegetacijom u kojima uz stabla gospodarski važnih vrsta imamo i razne prateće vrste drveća, grmlja i prizemnog raslinja, gljiva te, naravno, brojne predstavnike faune – od najsitnijih insekata, preko vodozemaca i gmazova, velikog broja vrsta ptica do sitnih i krupnih sisavaca.


Pročitaj više


Šume su jedno od najvećih prirodnih bogatstava Hrvatske. Prostiru se na površini od 2.688.000 ha ili 47% kopnenog dijela Hrvatske. Gospodarske šume imaju površinu od 2.416.000 ha, zaštitne šume 154.000 ha, a šume posebne namjene obuhvaćaju 118.000 ha. Naše su šume prirodne, mješovite, šume s bogatom i raznolikom vegetacijom u kojima uz stabla gospodarski važnih vrsta imamo i razne prateće vrste drveća, grmlja i prizemnog raslinja, gljiva te, naravno, brojne predstavnike faune – od najsitnijih insekata, preko vodozemaca i gmazova, velikog broja vrsta ptica do sitnih i krupnih sisavaca.
Drvna zaliha (drvna masa) u našim šumama iznosi oko 400 milijuna kubičnih metara i godišnje priraste za oko 10 milijuna kubičnih metara. U gospodarskim šumama najzastupljenije su listače, a među njima bukva čini oko 36% od ukupne mase, hrast lužnjak i hrast kitnjak oko 22%, grab oko 9%, dok su brojne ostale vrste zastupljene s oko 23% ukupne mase. Na četinjače otpada oko 10% ukupne mase, a njih predstavljaju jela i smreka.
Šume u Hrvatskoj, osim gospodarskog značenja, imaju vrlo važnu ekološku, zaštitnu, rekreativnu i krajobraznu ulogu. S obzirom na to da su neprocjenjivo prirodno bogatstvo jer je Hrvatska nezamisliva bez svojih šuma, potrebna je stalna briga i zaštita šuma kao prirodnog i složenog ekosustava.
 
Kako možemo sačuvati naše šume?
 
Svatko od nas svojim odgovornim ponašanjem u prirodi i prema njoj treba doprinositi zaštiti prirode, odnosno šuma. Jedan od načina očuvanja i zaštite šuma je stručno i odgovorno gospodarenje koje podrazumijeva uzgoj i zaštitu šuma te sječu uz obvezu obnove šume na posječenim površinama. Važnu ulogu ima i protupožarna zaštita jer su, nažalost, velike površine stradale od požara, a kojima treba dugi niz godina da bi se na njima šuma obnovila. Sadnjom stabala na neobraslim površinama (pošumljavanjem) povećavamo površinu šumskih ekosustava.
Odgovornim ponašanjem u šumi, pravilnim gospodarenjem otpadom, neoštećivanjem stabala, drugih biljaka i čuvanjem životinja osiguravamo o(p)stanak naših prirodnih šuma i šumskih ekosustava.
 
Ne zaboravimo!
 
Naše šume naslijedili smo od predaka, a posudili od potomaka; čuvajmo ih i vratimo potomcima sačuvane!
 
prof. dr. sc. Marijan Grubešić,
redoviti profesor na Šumarskom fakultetu  Sveučilišta u Zagrebu
 
 
 
 
 

Naziv: ČUVAJMO NAŠE ŠUME
Vrsta: P
Datum: 17.9.2018.

Ostale marke u ovoj seriji:

Arak/Arčić

62,00 kn

Poštovani, prijavite se u sustav kako biste mogli ocijeniti i komentirati proizvod.