English version
0,00 €
Vaša košarica
Završi kupnju
072 303 304 | Kontaktni centar Hrvatske pošte
 

MOSTOVI I VIJADUKTI

     

Šifra: 359662 Artikl je dostupan

Cijena: 2,28 €


Želim da marke budu žigosane
Unesite željenu poziciju žiga
MOSTOVI I VIJADUKTI

Artikl je dodan u košaricu.

nastavite kupovati ili otvorite košaricu

Broj: 1430
Vrijednost: 1,14 €
  1,14 EUR x2
Dizajn: Dean Roksandić, dizajner iz Zagreba
Fotografija: Tomislav Veić, fotograf iz Zagreba; Mario Romulić i Dražen Stojčić, fotografi iz Osijeka
Veličina: 112 mm x 73 mm (42,60 mm x 29,82 mm, 29,82 mm x 42,60 mm)
Papir: bijeli, 102 g, gumirani
Zupčanje: 14, kutijasto
Tisak: višebojni ofset
Tiskara: AKD d.o.o., Zagreb
Datum izdanja: 20.3.2023.
Naklada: 30 000


Naplavna dolina rijeke Mirne premoštena je velebnim vijaduktom (mostom) ukupne duljine 1378 m.Ukupna širina objekta je 10,10 m, koju čine dva vozna traka širine po 3,5 m te po dva zaštitna pojasa širine po 1,0 m i prostori zaštitne ograde širine po 0,5 m.


Pročitaj više


Vijadukt Mirna Autocesta A9 (Istarski ipsilon) povezuje grad Pulu i poznate turističke centre na zapadnoj obali Istre preko graničnih prijelaza Plovanija i Kaštel s Ljubljanom i Trstom, i dalje sa gradovima zapadne Europe. Na poddionici Nova Vas – Višnjan ove autoceste duge 76,8 km naplavna dolina rijeke Mirne premoštena je velebnim vijaduktom (mostom) ukupne duljine 1378 m. Osim rijeke Mirne ispod vijadukta prolaze i dva manja kanala te cesta. Objekt je izgrađen na trasi desnog kolnika autoceste. Vijadukt za lijevi kolnik izgraditi će se u sklopu dovršenja dionice A9 na puni profil autoceste. U blizini vijadukta nalazi se ušće rijeke Mirne u more i grad Novigrad. Dolinom ispod vijadukta pružaju se vrijedna poljoprivredna zemljišta. Rasponsku konstrukciju čine dva čelična punostijena limena nosača konstantne visine 2,75 m na međusobnom razmaku od 5,50 m. Nosači su spojeni čeličnim poprečnim nosačima i armiranobetonskom pločom kolnika debljine 25 cm. Statički sustav je kontinuirani nosač preko 22 raspona ukupne duljine 1353,86 m. Rasponi su veličine 51,1 + 15 x 66,5 + 70,1 + 2 x 50,1 + 63,1 + 42,6 + 30,6 m. Ukupna širina objekta je 10,10 m, koju čine dva vozna traka širine po 3,5 m te po dva zaštitna pojasa širine po 1,0 m i prostori zaštitne ograde širine po 0,5 m. Tlocrtno je vijadukt u krivini R = 4005 m. Stupovi su visine 13,5 do 40,0 m, H presjeka 4,5 x 3,8 (2,5) m, izvedeni od armiranog betona B35. Upornjaci kao i niži stupovi temelje se na stijeni, dok se viši stupovi zbog slabo nosivog tla temelje na čeličnim pilotima duljine do 61 m povezanih armiranobetoniranom naglavnicom debljine 2,0 m. Količine gradiva utrošene za izgradnju vijadukta su sljedeće: beton B35 11 190 m3, armaturni čelik BSt 500S 1831 tona, konstrukcijski čelik rasponske konstrukcije St 52-3 2720 tona. Investitor gradnje je BINA-Istra, projektant dr. Zlatko Šavor, dipl.ing.građ., a izvoditelj radova tvrtka Bouygues Francuska. Zvonimir Zdenko Šimunjak dipl.ing.građ.

Naziv: MOSTOVI I VIJADUKTI
Vrsta: PRIGODNI POŠTANSKI BLOK
Opis: Motivi: Most 3. gardijske brigade „Kune“ i vijadukt Mirna Prigodni poštanski blok čine dvije marke, a Hrvatska pošta izdala je i prigodnu omotnicu prvog dana (FDC).
Datum: 20.3.2023.

Ostale marke u ovoj seriji:

Poštovani, prijavite se u sustav kako biste mogli ocijeniti i komentirati proizvod.