English version


Pojmovnik

AEROGRAM - presavijeni arak papira zalijepljen na svim stranama. Prednja strana aerograma rezervirana je za adresu, plaćanje poštarine i službene oznake ili naljepnice. Mora imati tiskanu oznaku „Aerogramme“ i može imati ekvivalentnu oznaku na jeziku zemlje podrijetla.
 

 

DOPLATNE POŠTANSKE MARKE - ove marke ne izdaje Hrvatska pošta, nego su to izdanja vladinih i nevladinih organizacija i udruga.

 

DOPISNICA - pismovna pošiljka s otvorenim pisanim priopćenjem izrađena od tvrdoga kartona ili papira u obliku pravokutnika koja se šalje bez omotnice. Dopisnice koje izdaje Hrvatska pošta (poštanske dopisnice) imaju u zaglavlju na prednjoj strani naziv „DOPISNICA – CARTE POSTALE“.
 

 

FDC (first Day cover) - je posebna prigodna omotnica koja sadrži odgovarajuću marku, prigodni poštanski žig te prateće crteže i tekstove.
 FILATELIJA - sustavno sabiranje u povezanu cjelinu (zbirku) poštanskih maraka i drugih oznaka o naplati usluga za poštanske pošiljke te materijala koji se odnosi na njihovu povijest i uporabu.
 


 

GODIŠNJA ZBIRKA MARAKA – Mapa ili knjiga (originalni filatelistički suvenir) koja se izdaje na kraju kalendarske godine, a sadrži sva izdanja poštanskih maraka i blokova koje je poštanska uprava neke države izdala tijekom te godine.
 

 

KARNET - arčić maraka uvezan u tvrde korice, a najvažnija osobina mu je funkcionalnost.

KATALOG POŠTANSKIH MARAKA
- cjelovit pregled dosad izdanih poštanskih maraka na nekom području ili u nekoj državi.


 

 

LIST PRVOG DANA - poštansko izdanje, a riječ je o listu s markom na prednjoj strani koja je poništena žigom prvog dana.

 

MAKSIMUM-KARTA (CM)  - ilustrirana poštanska karta veličine razglednice.
 


MAKULATURA  - naziv za loše otisnute i neuporabljive primjerke maraka te ostatke otisnutih maraka izvan naklade, koje je potrebno uništiti.

 

NOMINALNA VRIJEDNOST - novčani iznos ili slovna oznaka otisnuta na poštanskoj marki.

 

POŠTANSKA MARKA - na pošiljci je poštanska marka oznaka plaćene poštarine u iznosu njene nominalne vrijednosti. Upotrebljava se za plaćanje poštanskih usluga, predstavlja nacionalnu i kulturnu vrijednost te se njome promiče nacionalna baština. Koristi se i u filatelističke te u druge svrhe, kao što su promidžba, prigodna prodaja i slično.
 

 

POŠTANSKE CJELINE - omotnice, dopisnice i sl. koje prodaje poštanska uprava i koje sadrže otisak frankaturne poštanske marke.

 

POŠTANSKI BLOKOVI - poštanska i filatelistička izdanja koja osim marke sadrže još i zasebne tekstove i ilustracije.

 

 

 

POŠTANSKI ŽIG - naprava koja se koristi za stavljanje otiska na poštanske pošiljke, manipulativne isprave i uplatno-isplatne dokumente, za poništavanje poštanskih maraka i stavljanje otiska mjesta i dana na ostale poštanske dokumente u poštanskom prometu. Postoje različite vrste poštanskih žigova.
 

 

PRIVJESAK ili VINJETA  - komadić papira spojen s poštanskom markom čiji motiv upotpunjava značenje poštanske marke.
 

 

Pojmovnik će biti nadopunjavan.

 

Više o poštanskoj terminologiji i uslugama na https://www.posta.hr/a-1320/1320