English version


Filatelija blog

Prigodni poštanski žig Fakulteta prometnih znanosti
 

1984. godine Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu registriran je kao samostalna znanstveno-nastavna i znanstveno-istraživačka organizacija čija je djelatnost od posebnog društvenog interesa. Fakultet je u vremenu nakon osamostaljivanja prolazio kroz više faza razvoja uz promjenjivi uspjeh u dokazivanju svoje matičnosti u rješavanju prometnih problema. Danas se može reći da je Fakultet prometnih znanosti uspješno preuzeo ulogu čelne institucije u promicanju znanstvene, nastavne i stručne misli u području tehnologije prometa i transporta u Republici Hrvatskoj.


 
Na smjeru poštanski promet izvodi se nastava iz kolegija Filatelija u sklopu koje je nastala inicijativa osnivanja Kluba kolekcionara Fakulteta prometnih znanosti. Klub je formalno osnovan donošenjem Pravilnika o radu Kluba 6.srpnja 2017. godine. Povodom obilježavanja 35 godina visokoškolske nastave na Fakultetu prometnih znanosti Klub kolekcionara inicirao je izdavanje ovog prigodnog žiga.
18.01.2019. sve pismovne pošiljke otišle su s prigodnim poštanskim žigom Fakulteta prometnih znanosti (Preuzeto s www.fpz.hr) 
 
 

Jedna od pošiljaka FPZ-a adresirana je i na adresu bloga filatelije HP-a. Uspješno je ispunila svoju marketinšku ulogu.