English version


Blagdanske aktivnosti malih filatelista u Zagorju

Tako su učenici OŠ „Ljudevit Gaj“ slali čestitke u PŠ Hrašćina, učenici OŠ Belec u OŠ „Ljudevit Gaj“ Krapina a PŠ Hrašćina u OŠ Belec. Na taj način pokušava se obnoviti tradicija pisanja božićnih čestitki te međusobnom povezivanju spomenutih škola.

    
Aktivnost je organizirana i realizirana u suradnji s Filatelističkim društvom Zaboky iz Zaboka koje je osiguralo božićne poštanske marke. (Ivan Drašković)