English version


Pojmovnik

AEROGRAM - presavijeni arak papira zalijepljen na svim stranama. Prednja strana aerograma rezervirana je za adresu, plaćanje poštarine i službene oznake ili naljepnice. Mora imati tiskanu oznaku „Aerogramme“ i može imati ekvivalentnu oznaku na jeziku zemlje podrijetla.
 


 
 

ARAK POŠTANSKIH MARAKA - jedinstvena cjelina poštanskih maraka, odnosno skup maraka otisnutih na jednom listu papira.Uglavnom sadrže više od 10 maraka.

 

 
 

ARČIĆ - arak malih dimenzija. Sadrži uglavnom do deset maraka (engl. miniature sheet, njem. Kleinebogen).

 


 

BLOK - jedna ili nekoliko poštanskih marak koje čine seriju, tiskane u obiliku minijaturnih arčića radi kvalitetnijeg opisa teme koju predstavlja poštaska marka ili serija. 
 

 

DOPLATNE POŠTANSKE MARKE - ove marke ne izdaje Hrvatska pošta, nego su to izdanja vladinih i nevladinih organizacija i udruga.
 

 

DOPISNICA - pismovna pošiljka s otvorenim pisanim priopćenjem izrađena od tvrdoga kartona ili papira u obliku pravokutnika koja se šalje bez omotnice. Dopisnice koje izdaje Hrvatska pošta (poštanske dopisnice) imaju u zaglavlju na prednjoj strani naziv „DOPISNICA – CARTE POSTALE“.
 

 

 

 FILATELIJA - sustavno sabiranje u povezanu cjelinu (zbirku) poštanskih maraka i drugih oznaka o naplati usluga za poštanske pošiljke te materijala koji se odnosi na njihovu povijest i uporabu.
 


 


 

FILATELISTIČKI ČASOPISI - služe za informiranje filatelističke populacije o novim izdanjima, događajima i svemu što je aktualno za filateliste


GODIŠNJA ZBIRKA MARAKA – Mapa ili knjiga (originalni filatelistički suvenir) koja se izdaje na kraju kalendarske godine, a sadrži sva izdanja poštanskih maraka i blokova koje je poštanska uprava neke države izdala tijekom te godine.
 

 

KARNET - arčić maraka uvezan u tvrde korice, a najvažnija osobina mu je funkcionalnost.

 


KATALOG POŠTANSKIH MARAKA - cjelovit pregled dosad ili iz nekog vremenskog razdoblja izdanih poštanskih maraka na nekom području ili u nekoj državi.

 


 

LIST PRVOG DANA - poštansko izdanje, a riječ je o listu s markom na prednjoj strani koja je poništena žigom prvog dana.
 

 

MAKSIMUM-KARTA (CM)  - ilustrirana poštanska karta veličine razglednice.
 


MAKULATURA  - naziv za loše otisnute i neuporabljive primjerke maraka te ostatke otisnutih maraka izvan naklade, koje je potrebno uništiti.
 


 

MEĐUNARODNI KUPON ZA ODGOVOR (engl. International Reply Coupon, IRC) - koji tiska Svjetska poštanska unija  (UPU), namijenjen je za plaćanje  poštarine  za  dopisnice  s  dopunskom  uslugom  „Plus“  ili  prioritetnih  pisama  prve  stope  mase  u međunarodnom prometu. Kupon se zamjenjuje za poštanske marke u protuvrijednosti cijene iz cjenika.
 


 

NOMINALNA VRIJEDNOST - novčani iznos ili slovna oznaka otisnuta na poštanskoj marki.
 

            


 

OMOTNICA PRVOG DANA (engl, First Day Cover, FDC) - je posebna prigodna omotnica koja sadrži odgovarajuću marku, prigodni poštanski žig te prateće crteže i tekstove.
 


 

PERFORACIJA - u filateliji se perforacijom naziva postupak stvaranja niza uzastopnih rupica u papiru koje omogućavaju odjeljivanje pojedinih maraka iz arka bez škara. Sustav po kojemu se u filateliji određuje i "mjeri" zupčanje je broj rupica na 20 mm pa ako na primjer na tih 20 mm ima 14 rupica, kažemo da je perforacija 14.
 


 

 

POŠTANSKA MARKA - na pošiljci je poštanska marka oznaka plaćene poštarine u iznosu njene nominalne vrijednosti. Upotrebljava se za plaćanje poštanskih usluga, predstavlja nacionalnu i kulturnu vrijednost te se njome promiče nacionalna baština. Koristi se i u filatelističke te u druge svrhe, kao što su promidžba, prigodna prodaja i slično.
 

 

 

POŠTANSKE CJELINE - omotnice, dopisnice i sl. koje prodaje poštanska uprava i koje sadrže otisak frankaturne poštanske marke.
 

 

POŠTANSKI BLOKOVI - poštanska i filatelistička izdanja koja osim marke sadrže još i zasebne tekstove i ilustracije.

 

 

 

POŠTANSKI ŽIG - naprava koja se koristi za stavljanje otiska na poštanske pošiljke, manipulativne isprave i uplatno-isplatne dokumente, za poništavanje poštanskih maraka i stavljanje otiska mjesta i dana na ostale poštanske dokumente u poštanskom prometu. Postoje različite vrste poštanskih žigova.
 

 

 


PRIVJESAK ili VINJETA  - komadić papira spojen s poštanskom markom čiji motiv upotpunjava značenje poštanske marke.
 

 

PROGRAM IZDAVANJA POŠTANSKIH MARAKA – popis ovlaštene institucije, najčešće nacionalnog poštanskog operatora, kojom se utvrđuje jednogodišnji program izdavanja poštanskih maraka.
Pojmovnik će biti nadopunjavan.

 

Više o poštanskoj terminologiji i uslugama na https://www.posta.hr/a-1320/1320