English version
0,00 €
(0,00 kn)
Vaša košarica
Završi kupnju
072 303 304 | Kontaktni centar Hrvatske pošte
 

O nama

 

HP-Hrvatska pošta d.d.

Jurišićeva 13, HR-10000 Zagreb
Registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080266264 
OIB: 87311810356
Matični broj: 1414895
Broj žiroračuna pri Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. Zagreb: 2390001-1100018674
IBAN: HR162390 0011 1000 1867 4
BIC/SWIFT: HPB ZHR2x
Temeljni kapital: 952 636 100,00 kuna u cijelosti uplaćen, u dionicama u nominalnom iznosu od 100,00 kuna

 

Nadzorni odbor

Ivančica Urh, predsjednica

Uprava Društva

Ivan Čulo, predsjednik Uprave HP-Hrvatske pošte d.d.
Ivana Mrkonjić, član Uprave
Hrvoje Parlov, član Uprave
Siniša Šukunda, član Uprave

Misija

Hrvatska pošta je kao samostalna tvrtka osnovana 1999. godine. Njezina osnovna djelatnost odnosi se na zaprimanje, razradu, prijenos i uručenje svih poštanskih pošiljaka na području Republike Hrvatske. U poštanskim uredima diljem zemlje korisnicima se pružaju ne samo poštanske nego i brojne financijske usluge te im je na raspolaganju i bogata ponuda maloprodajnog asortimana. Usluga brze dostave Hrvatske pošte, hpekspres, jedina je takva usluga kojom je obuhvaćena cijela Hrvatska. Razvitak novih usluga, proaktivna prodaja, uvođenje novih proizvoda te orijentiranost prema korisniku samo su neke karakteristike zbog kojih je Hrvatska pošta danas prepoznata kao tvrtka koja prati i razvija kvalitetne usluge za sadašnje i buduće potrebe svojih korisnika. Stalno osluškujući želje i potrebe svojih korisnika i zaposlenika te slijedeći trendove na tržištu, Hrvatska pošta neprestano radi na poboljšanju kakvoće usluga kako bi ne samo sačuvala nego i osnažila svoju poziciju na tržištu.

Ustroj tvrtke

Hrvatska pošta jedina je javna tvrtka koja ne prati županijski administrativni ustroj, nego ga je zamijenila vrlo efikasnim divizijskim ustrojem u skladu s najsuvremenijim svjetskim standardima. Divizijski ustroj Hrvatske pošte bio je jedan od najvećih preustroja trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj. Tvrtka je podijeljena u četiri divizije: Pošta, Mreža i Ekspres teritorijalno su organizirane, dok je Divizija podrška centralizirana zbog troškovne učinkovitosti, kao i uredi Uprave. Novim ustrojem poboljšana je poslovna komunikacija te se organizacijska struktura danas temelji na usmjerenosti prema korisniku, jasnim ovlastima i odgovornostima. Uvođenjem plitke divizijske organizacije skraćena je i linija odgovornosti te su time ubrzani procesi odlučivanja unutar tvrtke.

Povijest

Povijest pošte na našem prostoru seže još u doba Rimskog Carstva, a kroz povijest prijenos se povremeno odnosio i na transport putnika i robe premda se uvijek zapravo svodio na prijenos poštanskih pošiljaka. Jedan zanimljiv povijesni događaj zbio se 25. ožujka 1848. u Lekeniku. Tada je poštar Josip Klempaj uručio pukovniku Josipu Jelačiću carski dekret iz Beča kojim je Jelačić imenovan banom. Nedugo zatim poštar Klempaj postavljen je za vrhovnog upravitelja hrvatsko-slavonskih pošta. Ban Jelačić sudjelovao je u još jednom važnom događaju iz poštanske povijesti. Bilo je to 28. rujna 1850. na dan prve brzojavne komunikacije u Hrvatskoj. Podban Benko Lentulaj uputio je iz Zagreba u Beč brzojav u kojem je pisalo: „Telegraf je u redu“, a iz Beča je poslan brzojav bana Josipa Jelačića: „S radostju sam primio vašu viest.“
 
Prijelomna faza u povijesti pošte zasigurno su gospodarska i tehnološka dostignuća, tržišna liberalizacija i privatizacija krajem 20. stoljeća. Nakon razdvajanja HPT-a na HP-Hrvatsku poštu d.d. i HT-Hrvatske telekomunikacije d.d. 1. siječnja 1999. Hrvatska pošta posluje kao samostalno dioničko društvo nastavljajući tradiciju i kontinuitet poštanske djelatnosti na području Republike Hrvatske. Pošta se kao djelatnost oduvijek razlikovala od ostalih oblika društvenog privređivanja jer je njezina krajnja svrha opći interes. Tako je Hrvatska pošta danas kao moderna gospodarska djelatnost zadržala ovo temeljno obilježje svoje funkcije i svojeg odnosa prema korisnicima. Upravo zbog tih osobina te dugoga i bogatoga povijesnog razvitka Hrvatska pošta i danas baštini velik poslovni ugled i golemo povjerenje korisnika u svoje usluge.