English version


Bolje je s markom

Tvrtke koje se bave promocijom i prodajom putem pošte (engl. direct marketing, direct mail) svjesne su važnosti prvog dojma kojeg na primatelja ostavlja njihova pošiljka. Problem za takve tvrtke je u tome što ljudi danas lako prepoznaju masovno otisnuta pisma i pošiljke, odnosno pisma koja su računalno obrađena i poslana „tko zna otkuda“, potpuno lišena toplog ljudskog dodira i pažnje. Većina takvih pisma čini nam se nekako poznata, napisana kao po nekom kalupu i više-manje neuzbudljiva, zar ne? 


 

Želeći da se njihova poruka uopće primijeti a potom i pročita, marketeri su shvatili da moraju nekako riješiti ovaj problem i vratiti te stare, gotovo izgubljene osjećaje uzbuđenja, tajanstvenosti i radoznalosti koje smo ne tako davno vezali uz otvaranje kućnoga kovčežića i pregledavanje pošte.

 

Novi trendovi u direktnom marketingu i akcijama izravne pošte pokazuju da poduzeća koja se bave direktnim marketingom sve više odustaju od automatski pripremljenih i masovno otisnutih promotivnih pošiljaka te se vraćaju starom, prepoznatljivom izgledu pisma. Na ovakvim novim a starim J pismima adresa i sadržaj (npr. personalizirana ponuda, oglas za profesionalne usluge, kupon s pozivom na prodajno mjesto i sl.) ispisani su rukom umjesto strojno, a na omotnici pisma nalijepljene su prave poštanske marke zanimljivih motiva, često povezanih sa sadržajem pošiljke ili mjestom primatelja ili pošiljatelja. Na svakom takvom pismu obvezno je otisnut i poštanski žig i to poštanskog ureda u kojem je zaista i sjedište pošiljatelja. 

 

Istraživanja u SAD-u pokazala su da se čak 98% rukom adresiranih i ispisanih pisama otvara i pročita, a stope odgovora čitatelja na ovako pripremljene pošiljke veće su nevjerojatnih 5 do 15 puta u odnosu na masovno otisnuta i automatski pripremljena pisma.

 

Čini se da se stare i dokazane vještine i vrijednosti vraćaju u modu i to u velikom stilu.