English version


Dopisnice

Dopisnicu (franc. carte postale) oblikovala je međunarodno priznata dizajnerica Ariana Noršić. Na dopisnici, tiskanoj na recikliranom papiru u tiskari Zrinski iz Čakovca, prikazana je Napretkova zadruga u Bogovićevoj ulici u Zagrebu izgrađena prema nacrtu arhitekta Stjepana Planića iz 1936. Poleđina odnosno naličje dopisnice je prazno te je namijenjeno za pisanje poruke.

 

Dopisnica je pismovna pošiljka s otvorenim pisanim priopćenjem izrađena od tvrdoga kartona ili papira u obliku pravokutnika, najveće mase do 20 g, a šalje se bez omotnice. Dopisnica se uz izravnu poštu ubraja u najjeftiniji komunikacijski medij koji se šalje poštom. Osim što je namijenjena poštanskom prometu, dopisnica je i predmet zanimanja filatelista. Tekst u gornjem dijelu lica dopisnice „Poštarina plaćena za unutarnji promet“ označava da na dopisnicu ne treba lijepiti poštansku marku ako se šalje unutar Hrvatske. Šalje li se izvan Republike Hrvatske, treba samo doplatiti razliku nedostatne poštarine, u ovom slučaju 1,80 kn. Promjena poštarine za dopisnicu ne utječe na već kupljenu dopisnicu (engl. forever).

 

Šira javnost dopisnicu najčešće upotrebljava kao pošiljku za slanje različitih kupona za nagradne igre. Ona se također koristi i kao medij za slanje marketinških poruka. „Napretkova“ dopisnica je zbog svojeg motiva idealna za slanje pozivnica za različke kulturne događaje kakvih je u Napretkovoj podružnici u Zagrebu napretek. „Samo tijekom 2015. godine smo održali više od 50. manifestacija različitog karaktera od dodjeljivanja stipendija potrebitima u Bosanskoj Posavini, koncerata, promocija knjiga. Nositelji naših aktivnosti su Klub znanstvenika koji je tijekom 2015. godine organizirao 9 tribina s aktualnom problematikom od demografije, poreznog sustava, stanja znanosti u HR, obilježavanja 250. obljetnice hrvatskoga šumarstva, izbjegličke krize i dr. te planinarska sekcija s organizacijom 37 izleta“, kaže dr. sc. Tomislav Dubravac, predsjednik Hrvatskoga kulturnog društva Napredak – Zagreb.

 

 

Sa stipendijom Napretka, društva bosanskih Hrvata, Ivo Andrić 1912. dolazi na studij u Zagreb, gdje se u književnom smislu počinje oblikovati pod utjecajem moderne, osobito A. G. Matoša.

 

Vrijedno je spomenuti i kako su 2002. na 100. obljetnicu Hrvatskoga kulturnog društva Napredak, kojem pripada istaknuto mjesto u promicanju kulturne i prosvjetne djelatnosti u Bosni i Hercegovini, poštansku marku izdale i Hrvatska pošta Mostar i BH Pošta.

 

Prvih pet čitatelja bloga koji svoj odgovor na pitanje: Gdje je sjedište Napretka u Zagrebu? pošalju na adresu:

 

HP d.d.

Filatelija blog

p.p. 514

10002 Zagreb

 

bit će nagrađeno prigodnim filatelističkim darom.