English version


Fakultet prometnih znanosti

KLUB KOLEKCIONARA FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI     


1. listopada 2017. godine osnovan je Klub kolekcionara Fakulteta prometnih znanosti.

  

Pozivaju se svi zainteresirani da se jave (bilo kojim komunikacijskim putem) za bilo koji oblik suradnje.

  

http://www.fpz.unizg.hr/klub-kolekcionara/