English version


FD Zaboky u Radoboju

Hrvatska pošta već devet godina izdaje dječje marke, a motivi su najljepši radovi učenika osnovnih škola na zadanu temu. Ovo predavanje bilo je zamišljeno kao priprema učenika za izradu likovnog rješenja poštanske marke RH na temu „NE govoru mržnje“.

Iz materijala kojeg je osigurala Hrvatska pošta učenici su napisali i poslali čestitke povodom Majčina dana.

Zahvaljujemo Hrvatskoj pošti na predavanju, albumu, knjigama, poštanskim markama i ostalim donacijama te tati, g. Branku Fereku – Jambreku, na čiji je poticaj organiziran ovaj susret sa svijetom poštanskih maraka (učiteljica Dragica Pospiš).