English version


Anketa o kolekcionarstvu

Cilj je utvrditi ključne zakonitosti vezane uz trendove razvoja kolekcionarstva. Naime, promjene u društvenom okruženju (digitalizacija, geopolitičke promjene, ekonomske, obrazovne, kulturne i sl. promjene) na određeni način utječu i na samo kolekcionarstvo. Iz Kluba pozivaju da se anketa popuni bez obzira na to je li osoba koja ju popunjava kolekcionar ili nije. Za popunjavanje ankete treba 5 do 10 minuta, a treba odgovoriti (izbor od ponuđenih) na 15 do 20 pitanja (ovisno o tome jeste li kolekcionar).

       

Klub kolekcionara FPZ-a ujedno poziva zainteresirane na prigodnu izložbu božićno-novogodišnjih razglednica.