English version


Poštarska bajka

Povod je bila obrada lektire Karela Čapeka „Poštarska bajka“ u 2.b razredu. Nakon što je u školu stigla vrijedna donacija poštanskih maraka i filatelističkih proizvoda Hrvatske pošte, želja organizatora je bila da kroz obradu lektire upoznati učenike s poštanskim i filatelističkim uslugama Hrvatske pošte.

 


 

Radionica se sastojala od predavanja posvećenom razvoju pošte i poštanskih usluga, pravilnom adresiranju pošiljaka te ulozi poštanskih maraka. Kroz radionicu pisanja čestitki povodom nadolazećeg Dana zaljubljenih, ukazao je učenicima na ljepotu pisanja i slanja čestitki dragim osobama. (Gordana Gregurović – Petrović)