English version


Zelena Europa

Od tog vremena zabilježeno je povećanje udjela ugljičnog dioksida u atmosferi za čak 142 posto. Štetne se posljedice sve više primjećuju jer industrijski razvoj sve više utječe na trajno oštećenje prirode. Neodgovorno ponašanje ne samo velikih tvrtki nego i pojedinaca rezultira štetnim posljedicama s kojima se suočava svaki čovjek, kao i generacije koje dolaze. Definitivno, ovakav razvoj događaja razlog je za uzbunu i edukativno djelovanje različitih globalnih institucija.

     

Čak pedesetak europskih država izdalo je marku identičnog dizajna koja simbolički prikazuje loš, ali i dobar suživot s okolišem, kojem trebamo težiti
 

Jedna od njih je i Europska udruga javnih poštanskih operatora (PostEurop), koja okuplja pedesetak nacionalnih poštanskih operatora. Na njegovu inicijativu prošle su godine izdane marke na temu Ekologija u Europi – misli zeleno. Marke imaju za cilj skrenuti pozornost na korištenje modernih tehničkih dostignuća za unapređenje i razvoj u skladu s prirodom te stvaranje svijesti o očuvanju životne sredine za buduće naraštaje. Marke koje se izdaju već 60 godina na temu Europe imaju zadatak pojačati suradnju među zemljama te probuditi svijest o zajedničkim korijenima, kulturi i povijesti europskih zemalja i njihovim zajedničkim ciljevima.

 
     

Europska politika o zaštiti i očuvanju okoliša vodeća je u svijetu

Prošlogodišnje likovno rješenje marke „Europa – misli zeleno“, tiskane u milijunskim nakladama, za razliku od prethodnih identično je za sve članice PostEuropa. Marku je osmislila ciparska dizajnerica Doxia Sergidou, čiji je rad odabran na natječaju u kojem su sudjelovale 24 države. Autorica je prikazala ruku čovjeka koji onečišćena područja na planetu Zemlji pretvara u zelene površine te neke primjere korištenja obnovljivih izvora energije i uporabu ekoloških prihvatljivih prometnih sredstava. Poruka ove marke odnosi se na svakog pojedinca koji može dati svoj doprinos u očuvanju okoliša i smanjenju onečišćenja. Drugim riječima, budući razvitak treba temeljiti na zaštiti okoliša te na održivu razvoju i gospodarenju, što znači da korištenje prirodnih izvora mora biti podnošljivo kako bi se oni mogli obnoviti i održati u tzv. ekološkoj ravnoteži.

     
Marke jasno poručuju da je budućnost zelenog planeta u našim rukama

Većina europskih država (npr. Portugal, Slovenija, Nizozemska) izdala je osim marke s ciparskim prijedlogom dizajna i još jednu ili nekoliko maraka u istoj seriji koje su same oblikovale prije svega zbog stimulativne ekološke teme za najšire mase ljudi. Misliti zeleno znači živjeti život tako da bude prijateljski s prirodnim okolišem. U praksi to podrazumijeva usvajanje pet osnovnih načela u svakodnevnom životu: smanjenje onečišćenja, očuvanje resursa, uštedu energije, smanjenje potrošnje i otpada te očuvanje ekološke ravnoteže na planetu Zemlji.

                

„Iako je čovjek sa svojim duhovnim sposobnostima otkrio velik broj pronalazaka, nikad neće otkriti pronalazak koji može nadmašiti prirodu po ljepoti, jednostavnosti i neposrednosti, u čijem stvaranju ne nedostaje ništa i ništa nije prekomjerno.“ (Leonardo da Vinci)

„Napretkom znanosti i tehnologije razvili smo civilizaciju, ali smo zanemarili prirodu. Čovjek je, uz golemu potrošnju energije, onečistio prirodu industrijskim otpadom, štetnim plinovima, pesticidima, teškim metalima i organskim tvarima uvelike smanjivši raznolikost biljnih i životinjskih vrsta. Promijenjen okoliš nepovoljno djeluje na zdravlje ljudi ugrožavajući i opstanak naše vrste zbog klimatskih promjena, ʻučinka staklenikaʼ i oštećenja Zemljina ozonskog omotača. Industrija – temelj globalnog blagostanja – prijeti mogućnostima daljnjeg opstanka čovječanstva.

     

Međudjelovanje živih bića i okoliša opisuje znanstvena disciplina ekologija. Ona omogućuje razumijevanje organizacije prirodnog okoliša kroz fizičke i biološke procese“, između ostalog ističe se u prigodnom tekstu koji prati hrvatske marke, a koji potpisuje prof. Ivančica Ternjej s Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta u Zagrebu.

                

Jedan od načina kako se može učiniti ugodnijim život na planetu Zemlji je i uporaba obnovljivih izvora energije