English version


Čuvajmo naše šume

Šume su jedno od najvećih prirodnih bogatstava Hrvatske. Naše su šume prirodne, mješovite, šume s bogatom i raznolikom vegetacijom u kojima uz stabla gospodarski važnih vrsta imamo i razne prateće vrste drveća, grmlja i prizemnog raslinja, gljiva te, naravno, brojne predstavnike faune – od najsitnijih insekata, preko vodozemaca i gmazova, velikog broja vrsta ptica do sitnih i krupnih sisavaca.
Šume u Hrvatskoj, osim gospodarskog značenja, imaju vrlo važnu ekološku, zaštitnu, rekreativnu i krajobraznu ulogu. S obzirom na to da su neprocjenjivo prirodno bogatstvo jer je Hrvatska nezamisliva bez svojih šuma, potrebna je stalna briga i zaštita šuma kao prirodnog i složenog ekosustava.
 
Kako možemo sačuvati naše šume?

Svatko od nas svojim odgovornim ponašanjem u prirodi i prema njoj treba doprinositi zaštiti prirode, odnosno šuma. Jedan od načina očuvanja i zaštite šuma je stručno i odgovorno gospodarenje koje podrazumijeva uzgoj i zaštitu šuma te sječu uz obvezu obnove šume na posječenim površinama. Važnu ulogu ima i protupožarna zaštita jer su, nažalost, velike površine stradale od požara, a kojima treba dugi niz godina da bi se na njima šuma obnovila. Sadnjom stabala na neobraslim površinama (pošumljavanjem) povećavamo površinu šumskih ekosustava.
Odgovornim ponašanjem u šumi, pravilnim gospodarenjem otpadom, neoštećivanjem stabala, drugih biljaka i čuvanjem životinja osiguravamo o(p)stanak naših prirodnih šuma i šumskih ekosustava.

Dodjela nagrade autorici marke (foto: Martina Cvek)
 
Ne zaboravimo!

Naše šume naslijedili smo od predaka, a posudili od potomaka – čuvajmo ih i vratimo potomcima sačuvane!