English version
0,00 €
Vaša košarica
Završi kupnju
072 303 304 | Kontaktni centar Hrvatske pošte
 

Poslovna ponuda

Ovlašteni prodavatelji poštanskih maraka RH

U skladu s odredbama Zakona o poštanskim uslugama HP – Hrvatska pošta d.d. jedina je ovlaštena za obavljanje svih poslova u vezi s izdavanjem, distribucijom, prodajom, promidžbom i povlačenjem iz uporabe poštanskih maraka Republike Hrvatske. Prodaju poštanskih maraka za plaćanje poštanskih usluga obavlja Hrvatska pošta izravno i preko ovlaštenih prodavatelja.
Ovisno o količinama odnosno iznosima kupnje definirani su sljedeći popusti za ovlaštene prodavatelje:
 • jednokratna kupnja u iznosu od 265,45 eur do 6.636,00 eura (2.000,00 kn do 49.999,00 kn) – popust od 3%
 • jednokratna kupnja od 6.636,14 eur (50.000,00 kn) i više – popust od 7%

Kako postati ovlašteni prodavatelj?
Za dobivanje popusta od 3% kupac ima obvezu prilikom prve kupnje i narudžbe robe u poštanskom uredu u kojem želi kupovati marke dati presliku izvatka iz sudskog registra/obrtnog registra na temelju kojeg će se utvrditi da ima pravo za obavljanje trgovinske djelatnosti. Prilikom svake sljedeće kupnje poštanskih maraka za dobivanje popusta potrebna je samo narudžbenica i dokaz da je roba plaćena.

Za dobivanje popusta od 7% sklapa se ugovor kojim će se urediti međusobna prava i obveze. Zahtjev za sklapanje ugovora potrebno je dostaviti na adresu:

HP-Hrvatska pošta d.d
Ured za korporativni marketing
Odjel za filateliju
Poštanska 9
10410 Velika Gorica


ili ga poslati na e-adresu: filatelija@posta.hr

Postupak za podnošenje zahtjeva i izradu prigodnoga poštanskog žiga s nepomičnom oznakom datuma po zahtjevu predlagatelja

1. Opis prigodnoga poštanskog žiga:

 • Prigodni poštanski žig je poštanski žig mjesta i dana kojim se obilježavaju različiti kulturni, povijesni, sportski te ostali prigodni događaji i obljetnice.
 • Prigodni poštanski žig sadrži naziv poštanskog ureda, poštanski broj, dan, mjesec i godinu uporabe te tekstualno i/ili grafičko rješenje. Poštanski broj te dan, mjesec i godina na žigovima označavaju se arapskim brojkama.
 • U pravilu, dimenzije tijela prigodnoga poštanskog žiga s nepomičnom oznakom datuma su sljedeće:
 1. a) promjer okruglih žigova je od 33 mm do 35 mm;
 2. b) za žigove nepravilnog oblika najveći razmak dijagonala ili najviše udaljenih točaka ne smije biti veći od 37 mm.
 • Tijelo prigodnog poštanskog žiga s nepomičnom oznakom datuma izrađeno je kao cjelina koju čine kvalitetna tvrda guma ili plastika zalijepljena na metalnu podlogu.
 • Žigovi okruglog oblika imaju u donjem dijelu tijela krug promjera 33 mm do 35 mm koji graviranjem čini otisak žiga.
 • Žigovi nepravilnog oblika imaju donji dio tijela slobodna oblika i izgleda uz ograničenja najvećeg razmaka dijagonala ili najviše udaljenih krajnjih točaka koji nije veći od 37 mm. Graviranje unutar navedenih ograničenja čini otisak žiga.
 • Svi gravirani dijelovi prigodnog poštanskog žiga (krug, slobodni oblik, naziv poštanskog ureda, poštanski broj, datum i sve ostale oznake) daju jasan, ravnomjeran i izgledan otisak preko cijele površine.
 • Tvrda guma ili plastika navedena u ovom stavku je tvrdoće 50 shora, debljine uzorka 3 mm.
 • Na ravnoj površini uloška od tvrde gume ili plastike prigodnoga poštanskog žiga s nepomičnom oznakom datuma gravira se otisak sadržaja naveden u ovom stavku dubine od 0,9 mm do 1,3 mm.


2. Postupak za podnošenje zahtjeva za izradu prigodnoga poštanskog žiga:

 • Prigodni poštanski žig s nepomičnom oznakom datuma može se izraditi na predlagateljev pisani zahtjev (filatelistička društva i ostale registrirane udruge građana te ostale zainteresirane pravne i fizičke osobe).
 • Najmanje 30 dana prije uporabe predlagatelj podnosi HP – Hrvatskoj pošti d.d. pisani zahtjev za izradu, izdavanje i uporabu prigodnoga poštanskog žiga s nepomičnom oznakom datuma.
 • U zahtjevu predlagatelj treba navesti: svrhu uporabe žiga, poštanski ured i datum uporabe te oblik prigodnoga poštanskog žiga.
 • Predlagatelj je uz zahtjev obvezan priložiti i izvorni nacrt tekstualnog ili grafičkog rješenja žiga u dvjema preslikama u mjerilima 3 : 1 i 1 : 1 te suglasnost autora tekstualnog ili grafičkog rješenja žiga da se njegovo rješenje koristi na žigu, odnosno suglasnost i jamstvo nositelja prava iskorištavanja predmeta zaštićenog intelektualnim pravom vlasništva kojim daje pristanak i jamči da ga je zakonito stekao i da posjeduje zakonito pravo iskorištavanja tog rješenja.
 • Zahtjev se šalje pisanim putem na adresu:


HP – Hrvatska pošta d.d.
Ured za korporativni marketing
Poštanska 9
10410 Velika Gorica


ili na adresu e-pošte: prigodni.zigovi@posta.hr

 • HP – Hrvatska pošta d.d. uzima u razmatranje zaprimljeni zahtjev predlagatelja koji može prihvatiti ili odbiti bez obrazloženja.
 • HP – Hrvatska pošta d.d. odgovorit će pisanim putem na sve zaprimljene zahtjeve te će u svojem odgovoru izvijestiti podnositelja je li njegov prijedlog prihvaćen ili odbijen.


3. Narudžba i plaćanje izrade prigodnoga poštanskog žiga :

 • Podnositelj zahtjeva snosi sve troškove izrade prigodnoga poštanskog žiga s nepomičnom oznakom datuma
 • HP – Hrvatska pošta d.d. naručuje njegovu izradu od natječajem odabranog proizvođača žigova.


4. Mjesto i vrijeme uporabe prigodnoga poštanskog žiga:

 • Prigodni poštanski žig koristi se samo jedan dan u poštanskom uredu naznačenom na žigu te samo na datum naznačen na žigu.
 • Nakon tog dana se ovaj žig koristi u poštanskom uredu 10114 Zagreb na šalteru filatelije gdje je u uporabi – jedino za filatelističke potrebe – 30 dana od datuma izdavanja.
 • Nakon isteka tog roka prigodni poštanski žig pohranjuje se u HT muzeju.


5. Način uporabe prigodnoga poštanskog žiga:

 • Prigodni poštanski žig s nepomičnom oznakom datuma koristi se za poništavanje poštanskih maraka, stavljanje otiska na poštanske pošiljke, prigodne omotnice, dopisnice, razglednice te filatelističke proizvode.
 • Korisnicima usluga ne naplaćuje se stavljanje otiska prigodnoga poštanskog žiga s nepomičnom oznakom datuma.

Komercijalne marke

Poštanske marke mogu biti redovite, prigodne i komercijalne (promidžbene). Komercijalne poštanske marke izdaju se na temelju posebnog zahtjeva pravne ili fizičke osobe (naručitelja). Rok uporabe komercijalnih maraka je jednu godinu od datuma izdavanja. Motivi na komercijalnim markama mogu biti raznoliki - obljetnice, logotipovi, vizije… Komercijalna marka u poslovnoj svakodnevici omogućuje:

 • Osoban pristup klijentima i poslovnim partnerima prilikom slanja pozivnica za sponzorske događaje, svečanosti, čestitke…
 • Jedinstveno i drugačije oglašavanje, a ujedno osobno i profinjeno rješenje za poslovne pošiljke.


Ujedno služi kao sredstvo promocije prilikom lansiranja novog proizvoda/usluge te ima veliki doseg oglašavanja – više od 900 poštanskih ureda, velik broj pošiljatelja i primatelja pisama i razglednica…
Naručitelj može odabrati:

 • dizajn
 • količinu naklade (100 000 ili 200 000 primjeraka)
 • nominalnu (novčanu) vrijednosti marke
 • datum izdavanja
 • prodajna mjesta, odnosno poštanske ureda za prodaju


Cijena komercijalne marke u nakladi 100.000 primjeraka iznosi 10.485 eura od čega 1000 primjeraka maraka naručitelj dobiva besplatno.
Cijena naklade u 200.000 komada iznosi 19.908 eura.
Između Hrvatske pošte i naručitelja sklapa se ugovor o suradnji.

Za sva detaljna pitanja oko naručivanja komercijalne poštanske marke možete se obratiti na adresu:

HP – Hrvatska pošta d.d.
Ured za korporativni marketing
Poštanska 9
10410 Velika Gorica


ili poslati na adresu e-pošte: filatelija@posta.hr